:: صفحه اصلی ::
تكنولوژی های قابل استفاده در محصولات واژه پرداز


نرم افزار نویسیار
تایپ گفتاری متون فارسی اجرای فرمان های صوتی تبدیل فایل صوتی به متن

به روز رسانی نرم افزار چاپ متون خوانده شده


نرم افزار مترجم متن و نرم افزار های فرهنگ لغت
تلفظ لغات و خواندن متون ترجمه تخصصی ترجمه با اشاره موس

ترجمه 2 ، 3 و 5 طرفه استخراج متن PDF استخراج متن WORD

استخراج متن از تصویر به روز رسانی نرم افزار چاپ اطلاعات